Świadczone usługi w zakresie telewizji przemysłowej:

- doradztwo, projektowanie oraz implementacja rozwiązań technicznych;

- wykonawstwo, modernizacje;

- szkolenia;

- pomoc w kontaktach z mediami oraz organizacja dostępu do mediów;

- serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, przeglądy i konserwacje;

- wiele innych zagadnień dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.